Audi Hørsholm

Intelligente funktioner optimerer elbilers rækkevidde og opladning

Om vinteren er elbilers rækkevidde og opladningsfunktion udfordret af det kolde vejr, men både helt konkrete tips og Audis intelligente funktioner kan hjælpe elbilsejerne på vej. Så hvad kan Audi-kunder gøre, for at batteriet i deres e-tron-model virker så effektivt som muligt, og for at opnå optimal rækkevidde?

1. Forvarmning af kabinen
Forklimatisering med afgangstimeren sørger for, at kabinen før afgang opnår den ønskede temperatur. Udover øget komfort er det også en funktion, der sikrer mere rækkevidde, hvis bilen er tilkoblet fx en ladeboks på hjemmeadressen eller et offentligt ladepunkt. Det skyldes, at den energi, der er nødvendig for at opvarme batteriet om vinteren, bliver tilført bilen under opladning via en ekstern energikilde, og der skal derfor bruges mindre varmeeffekt under kørslen, hvilket gavner rækkevidden.

2. e-tron ruteplanlægger
I de rent elektriske modeller supplerer Audi e-tron ruteplanlæggeren navigationsfunktionerne i Audi MMI’en (MMI = Multi Media Interface) med omkring 30 detaljerede oplysninger og hjælper med at optimere kørslen, især ved mellemlange og lange afstande. E-tron ruteplanlæggeren beregner den hurtigste rute, tager trafik- og rutedata i betragtning, tager højde for førerens kørestil, foreslår de mest optimale ladepunkter ift. ruten, beregner, hvor lang tid det vil tage at lade bilen op, og inkluderer det i den samlede køretid. Brugerne får også vist grundlæggende informationer såsom ladeeffekt og stiktypen for de respektive ladepunkter, og samtidig viser systemet, om ladestandere er ledige eller optaget. Audi e-tron ruteplanlæggeren prioriterer lynladestationer og aktiverer klimatiseringen af batteriet under kørslen.

Med en aktiv e-tron-ruteplanlægger leder bilen altid efter den mest effektive vej til sin destination. Derudover viser rækkeviddeberegneren på audi.dk forskellene i rækkevidde for Audi e-tron og Audi e-tron Sportback – afhængig af udendørstemperatur, køre-program, fælgstørrelse og brug af klimaanlæg.

3. Opladning ved lave temperature
Det intelligente batteristyringssystem kommunikerer med ladepunktet eller ladeboksen på hjemmeadressen for at optimere strømmen til den mest skånsomme AC-opladning. Opladningen reguleres automatisk, og systemet afslutter opladningen, så snart batteriet er fuldt opladet, eller når et foruddefineret opladningsniveau på for eksempel 80 % er nået. Under opladningsprocessen overvåger batteristyringssystemet spændingerne i de enkelte celler og balancerer dem efter behov. Derudover aktiverer den intelligente styring batteriopvarmningen. Hvis batteritemperaturen falder til under en vis grænse, reducerer batteristyringssystemet automatisk ladeeffekten for at forhindre, at batteriet ældes for tidligt. Overordnet set har langsom opladning en positiv effekt på batteriets levetid. Derudover er det tilrådeligt at oplade så hurtigt som muligt efter kørsel, når udendørstemperaturen er lav. Det skyldes, at batteriet stadig er varmt og dermed oplades hurtigere og mere skånsomt.

4. Rækkeviddeprognose i det digitale instrumentpanel
Rækkeviddeprognosen er baseret på batteriets opladningsniveau og det forventede energiforbrug. Dette afhænger af flere faktorer, hvor drivlinjens forbrug har den største effekt på forbruget. Brug af strøm til komfortfunktioner som fx klimaanlæg har langt mindre effekt. For den forventede rækkevidde skelner Audi mellem to scenarier: med aktiv navigation og uden aktiv navigation. Når navigationsruten er aktiv, beregnes det forventede forbrug ud fra ruteprofilen (hastighedsgrænser, lyskryds, omgivelsernes niveauforskelle), de aktuelle trafikdata såsom trafikkøer og det gennemsnitlige energiforbrug over de sidste 100 kilometer. Derudover estimeres det forventede forbrug til komfortfunktioner og klimaanlæg for hele den kommende rute. Hvis navigationen er inaktiv, bruges gennemsnitsværdien af de sidste 100 kilometer til køreforbruget. Komfortfunktioner og klimaforbruget er også estimeret. Når man slår komfortfunktionerne til og fra, kan man se den direkte indvirkning på rækkeviddeprognosen.

5. Vedligeholdelse af højvoltsbatterier
Hvis man ofte kører korte strækninger, bør man lade batteriet op til maksimalt 80 % for at bevare dets kapacitet til længere strækninger og for at forlænge dets levetid. Hvis man hyppigt kører lange strækninger, kan man naturligvis lade op til 100 procent, men man bør så efter endt opladning begynde at køre med det samme. I den anden ende af skalaen bør man undgå at lade bilen stå med et batteriniveau under 20% i længere tid, og faktisk bør man helst holde ladeniveauet på mellem 40 og 80 % om vinteren, hvis bilen står i mere end tolv timer.

6. Geo-opladningsprofil
Med denne automatiserede funktion i Audi e-tron kan ejeren aktivere tidligere konfigurerede ladeprofiler ud fra bilens placering. Efter at de lokationsbaserede ladeindstillinger er blevet indstillet i MMI og gemt ved hjælp af GPS-koordinaterne, kan opladningsindstillingerne og tidsvinduet for opladningsprocessen konfigureres. Man kan altså fx indstille bilen til kun at lade op til 80% derhjemme og op til 100% på arbejde. I selv samme profil kan man også indstille, om bilen skal starte med det samme på geo placeringen fx på arbejdet eller starte på et bestemt tidspunkt fx hjemme, så man kan lade, når man ved, at strømmen er billigst.

7. Forudseende forklimatisering
For at kunne udnytte den høje lynladeeffekt, kræves der en vis temperatur på højspændingsbatteriet. Dette opnås gennem tilpasset forklimatisering af batteriet under kørslen. Hvis en lynladestation indtastes som destination i e-tron-ruteplanlæggeren, beregner en algoritme det estimerede ankomsttidspunkt og udleder den nødvendige varme- eller køleeffekt for at kunne opnå en høj ladeeffekt og dermed et kortest muligt ophold ved ladestationen.

8. Vind- og rullemodstand samt brug af komfortfunktioner
Mindre fælgstørrelser og smallere dæk samt det rigtige lufttryk kan reducere dækkenes rullemodstand om vinteren. Til gengæld øger tagbokse vindmodstanden. I kabinen sparer rat- og sædevarme strøm, fordi det arbejder tættere på kroppen og bruger mindre strøm end klimaanlægget. Skift til recirkulationstilstand reducerer også tabet af rækkevidde.


Pressemeddelelsen blev sendt med Mynewsdesk